מזונות אישה ומזונות ילדים

הפסיקה קבעה כי מזונות אישה גדולים בהרבה ממזונותיו של קטין. הסיבה לכך היא שהחיוב במזונות אישה הוא לפי מעמדה וכבודה, בעוד שהחיוב במזונות ילדים הוא לפי צרכיהם ההכרחיים (ומעבר לכך, מדין צדקה).

מזונות

מזונות

מזונות