תחומים נוספים

בית המשפט לענייני משפחה

מהם ענייני משפחה? חוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995 מגדיר

... >

בית הדין הרבני

באילו עניינים עוסק בית הדין הרבני ענייני נישואין וגירושין: סעיף

... >

התרת נישואין

הגדרה "התרת נישואין" מוגדרת בחוק [חוק שיפוט בענייני התרת נישואין

... >

גישור

מהו הליך הגישור "גישור" (mediation) הינו תיווך בין שני צדדים

... >