גישור

מהו הליך הגישור
"גישור" (mediation) הינו תיווך בין שני צדדים מסוכסכים כדי להגיע לפשרה (מלון אבן שושן).

החוק בישראל (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1954, וכן תקנות בתי המשפט [גישור], התשנ"ג-1993) מגדיר גישור כהליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו, בין היתר על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך והצעת אפשרויות לפתרונו.

"מגשר" על-פי החוק – מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסכמה על יישוב סכסוך שביניהם בהליך גישר בדרך של ניהול משא ומתן חופשי, ומבלי שיש בידו סמכות להכריע בסכסוך.

ובמלים פשוטות, הליך גישור גירושין הינו שיטה חלופית לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. סכסוך בין בני זוג מלווה לא פעם בהרבה מתח, עוינות ואף רצון ב"נקמה". במצב זה איש מהצדדים איננו מסוגל, בכוחות עצמו, להגיע לפתרון מהיר של המחלוקת והם נזקקים לסיוע של צד שלישי.

הליך גישור גירושין נועד לסייע לבני הזוג לסיים את המחלוקת ביניהם בהסכם גירושין אשר יכלול בחובו את כל הנושאים הרלוונטיים – חלוקת הרכוש, משמורת הילדים והסדרי הראיה, מזונות הילדים ומדורם וכו'.

למידע נוסף על תהליך גישור גירושין – מוזמנים ליצור עימי קשר בטלפון: 054-3103107 או להשאיר פרטים.