רשימת בתי המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא
רח' טשרניחובסקי 14 44101
טל': 09-7763200, פקס: 09-7474715

בית המשפט לענייני משפחה ברמת-גן
רח' בן גוריון 38 רמת גן 52511
טל': 03-6100800, פקס: 03-6100887

בית המשפט לענייני משפחה בקרית-שמונה
מרכז מסחרי קרית שמונה
פקס: 04-6950505

בית המשפט לענייני משפחה בנצרת
רח' המעיין, מגרש הרוסים, נצרת 16000
פקס: 04-6467817

בית המשפט לענייני משפחה בטבריה
דרך הציונות 1 טבריה 14275
טל': 6722221-04, פקס: 04-6722673

בית המשפט לענייני משפחה בחיפה
רח' ביאליק 2 חיפה 33105
פקס: 04-8660079

בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא
רח' טשרניחובסקי 14 44101
טל': 09-7763200, פקס: 09-7474715

בית המשפט לענייני משפחה ברמת-גן
רח' בן גוריון 38 רמת גן 52511
טל': 03-6100800, פקס: 03-6100887

בית המשפט לענייני משפחה בירושלים
 רח' בית הדפוס 12 ירושלים 95156
טל':02-5010222, פקס: 02-5110227

בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון
רח' ישראל גלילי 575100
פקס: 03-9425605

בית המשפט לענייני משפחה באשדוד
רח' מורדי הגטאות, רובע ב', אשדוד 77370
טל': 08-8514041, פקס: 08-8414044

בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע
 רח' התקוה 5 באר שבע 84102
פקס: 08-6470369

בית המשפט לענייני משפחה באילת
דרך יותם 3
פקס: 08-6375507

איזה מבתי המשפט ידון בתביעה שלי ?

1. תקנות סדר הדין האזרחי קובעות, כי תביעה שבין בני זוג או בין הורים לילדים תוגש לבית המשפט שבתחום שיפוטו מצוי מקום המגורים המשותף של הצדדים לתביעה. אם אין להם מקום מגורים משותף – נפנה למקום המגורים המשותף האחרון.
2. אם מדובר בתביעה למזונות קטין – בית המשפט שאליו הוגשה התביעה רשאי להעביר את התיק לבית משפט אחר (הדבר בא להקל על הקטין ובדרך כלל התביעה תידון בקרבת מקום המגורים הנוכחי שלו).
3. כל תובענה אחרת בענייני משפחה תוגש לבית המשפט שבתחום שיפוטו מצוי מקום המגורים של התובע.
4. תובענה שאין לה מקום שיפוט מתאים לפי הכללים שלעיל, תוגש לבית המשפט המוסמך בתל-אביב (רמת גן).
5. נקודה חשובה -
הכללים הללו לא חלים על תובענה בענייני אימוץ ילדים, ירושה, קביעת גיל או לפי חוק למניעת אלימות במשפחה.
6. כל תובענה חדשה בין אותם צדדים תוגש לאותו בית משפט לענייני משפחה שדן בתובענה קודמת בעניינם (אלא אם כן נשיא בית משפט השלום או סגן הנשיא לעניני משפחה הורה אחרת).