עילות גירושין לאישה

Divorce vs Marriage road signישנן מס' עילות בגינן יכולה אישה להגיש תביעת גירושין כנגד בעלה ולבקש לחייבו לתת לה גט:

1.טענת האישה שהבעל סובל ממום כלשהו: האישה טוענת כי אין לה אפשרות, מסיבות אובייקטיביות הקשורות בבעל, לחיות עמו חיי אישות. למשל: הבעל סובל ממחלות מסוכנות ומדבקות. אם המומים היו קיימים אצל הבעל לפני הנישואין האישה תצטרך להוכיח שלא ידעה על קיומם. במידה שהאישה ידעה על המומים לפני הנישואין או שנודע לה עליהם במהלך הנישואין ובכל זאת המשיכה לחיות עמו, אין היא זכאית לתבוע.
כשמדובר על מומים חמורים, אך לא כאלה שמונעים מהאישה לחיות עם הבעל חיי אישות, כגון איבוד יד, רגל, עין וכו' – האישה איננה זכאית לדרוש גט.
אם הבעל העלים מום כלשהו מהאישה ומדובר במום שאם היתה יודעת עליו לפני הנישואין, היתה נמנעת מלהינשא לו – כופים את הבעל לגרשה.

2. טענת האישה שהבעל לא מסוגל להוליד: מדובר במצבים בהם האישה לא נכנסה להיריון מבעלה וטוענת שהוא לא מסוגל להוליד. ישנם מס' תנאים שצריכים להתקיים כדי שתביעתה של האישה תתקבל:
א. האישה חפצה בילדים ולכן דורשת את הגט.
ב. לאישה אין ילדים מגבר אחר.
ג. בית הדין צריך להשתכנע שהתביעה כנה, כלומר שהאישה תובעת גט משום שרוצה להביא ילדים ולא משום שיש לה גבר אחר למשל.
ד. הצדדים נשואים למעלה מ- 10 שנים והאישה טרם התעברה. במקרים בהם ברור שהבעל עקר, האישה לא צריכה לחכות שיעברו 10 שנים כדי לתבוע את הגט.

3. טענת האישה שהבעל לא מסוגל לקיים את חובת העונה: האישה טוענת כי אין לבעל כוח גברא, ולכן אינו מסוגל לחיות עמה חיי אישות.  ההלכה היא שהאישה זכאית לחיי אישות ולקיום חובת העונה על-ידי הבעל גם כשכבר יש לה ילדים.
4. התנהגות הבעל:
א. הבעל מסרב לקיים את חובת העונה: הבעל מסרב לחיות חיי אישות עם אשתו ונקרא "מורד". מדובר גם על מצבים בהם בני הזוג ממשיכים לגור תחת קורת גג אחת וגם על מצבים בהם הבעל נטש ועזב את הבית.
ב. הבעל מסרב לתת לאשתו מזונות: הבעל לא נותן לאישה מזונות, למרות שיש לו אפשרות לתיתם.
בתי הדין לא ממהרים לחייב את הבעל לתת גט במקרים כאלו, אלא קודם כל יחייבו אותו לשלם לאישה מזונות. אם הבעל לא יציית לפסק-הדין תהיה כאן הוכחה מלאה לכך  שדרישתה של האישה לגט, מוצדקת.
ג. הבעל, באופן שגרתי, מתנהג עם האישה שלא כדין, כפושע, "עובר על דת יהודית": מכה אותה, מעליב, מקלל, אוסר עליה ללכת להוריה או אל בני משפחתה, בוגד בה וכו'.
במקרים אלו בד"כ בית הדין לא יפסוק מיד גירושין, אלא יתרה בצדדים ויורה להם לנסות להמשיך בחייהם המשותפים לתקופה נוספת כדי לראות אם באמת הגט הוא המוצא היחיד.