יתרונות וחסרונות של הליך הגישור

Icones plus et moinsכאמור, נפנה להליך גישור כאשר אנו מעוניינים לסיים את הסכסוך במהירות, מבלי לפנות לערכאות משפטיות, ומבלי להוציא כספים על ניהול ההליכים המשפטיים.

יתרונות נוספים של הליך הגישור הינם -

  • האפשרות של הצדדים לסיים את הסכסוך באופן שיאפשר להם להישאר בקשר לאחר מכן.
  • העובדה כי הצדדים עצמם משתתפים בעיצוב ההסכם ולכן חשים מחוייבות גדולה יותר לקיומו וביצועו בפועל.
  • הצדדים מכירים היטב את המקרה לפרטיו, שלא לומר את עצמם, ולכן יכולים לסייע ביצירת פתרונות יצירתיים שספק אם בית המשפט יכול להגיע אליהם.
  • סודיות ושמירה על פרטיותם של הצדדים – בהתאם לחוק, הדברים שנאמרים במסגרת הליך הגישור אינם יכולים לשמש ראיה במשפט. בנוסף, החוק אוסר על המגשר לגלות מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור. יתירה מכך, אם אחד מהצדדים מוסר מידע למגשר ודורש ממנו לשמרו בסוד – המגשר חייב לשמור על סודיות ולא לגלות את המידע גם לצד השני.
     

לצד היתרונות הרבים גלומים בהליך הגישור גם חסרונות שיש לקחתם בחשבון:

בעוד שבבית המשפט ניצב שופט אשר שומע את הצדדים ובסופו של ההליך נותן פסק-דין ומכריע בסכסוך לכאן או לכאן, הרי שבהליך הגישור אין שופט, שכן למגשר אין סמכות להכריע במחלוקת.

כך למעשה, אם הצדדים לא הצליחו להגיע לכלל הסכמה, בסיועו של המגשר, הליך הגישור נכשל, וככל הנראה לא יהיה מנוס אלא לפנות לבית המשפט.