חזקת השיתוף

זוגות שנשאו לפני ה- 1/1/74 – חזקת/הלכת השיתוף

על זוגות שנשאו עד ליום 1/1/74 חלה חזקת השיתוף. את חזקת השיתוף לא תמצאו בשום חוק, שכן היא נוצרה בפסקי הדין של בית המשפט העליון.

תמצית חזקת השיתוף:
בהעדר כוונה אחרת שמשתמעת מאורח חיי הנישואין של הצדדים ומהתנהגותם הכללית בכל הנוגע לענייניהם הכספיים, וכל עוד עסקינן בבני זוג אשר גרים יחד ובשלום במשך תקופה ארוכה, חזקה עליהם כי הם מתכוונים לשותפות שווה בנכסים אשר נצברו במהלך חיי הנישואין שלהם. כלומר, בהיעדר ראיה על כוונה הפוכה, נכס שנרכש מתוך מאמץ משותף, שייך לשני בני הזוג בחלקים שווים.

יש לציין, כי במשך השנים קבעה הפסיקה כי הדרישה לבני זוג אשר גרים יחד בשלום, אין פירושה שחיי הנישואין יתנהלו כל השנים על מי מנוחות ללא כל טלטול או משבר, אלא יש לפרשה כהעדר קרע או פירוד של ממש בין בני הזוג.

חשוב לדעת:

 •     גם כשמדובר באישה שאיננה עובדת מחוץ לבית, כלומר אישה שמנהלת את משק הבית
      ומטפלת בילדים, דואגת לחינוכם וכיוצ"ב, יש לראות בכך מאמץ מצידה שהוא לא פחות
      חשוב ממאמצי הגבר המפרנס. לכן, הכנסת הבעל הינה פרי מאמץ משותף והאישה זכאית
      למחצית הזכויות.
 •     כפועל יוצא מחזקת השיתוף בנכסים, חלה אחריות משותפת של הצדדים על חובות
      שנוצרו "בדרך רגילה" על-ידי כל אחד מהם בתקופת קיומה של השותפות. מדובר בחובות
      שנוצרו לטובת המשפחה, כגון – משכנתא, חוב למכולת וכו'.
 •     חזקת השיתוף חלה גם על נכסים עסקיים.
 •     חזקת השיתוף חלה גם על זכויות סוציאליות שצבר כל אחד מבני הזוג במקום עבודתו.
 •     במקרים מסוימים ניתן להחיל את חזקת השיתוף גם על נכסים שנרכשו לפני הנישואין
      וכן על נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה.
 •     עצם המגורים תחת קורת גג אחת מעבירה את נטל הראיה על הטוען להיעדר שיתוף.

המועד למימוש הזכות על-פי הלכת השיתוף:
כל אחד מבני הזוג יכול בכל עת במהלך הנישואין לפנות לבית המשפט ולבקש לממש את זכותו הקניינית. כלומר, אין צורך להמתין עד לגירושין עצמם כדי שכל אחד מהצדדים יוכל לקבל את חלקו ברכוש המשותף. מדובר במשטר של "שיתוף קנייני מידי" שמתגבש בכל עת במהלך הנישואין.

הלכת השיתוף וידועים בציבור
הלכת השיתוף חלה גם על בני זוג ידועים בציבור, אולם מידת ההוכחה הנדרשת לשם הפעלת ההלכה הינה גדולה יותר מאשר כשמדובר בזוג נשוי. ראו הרחבה בעניין בפרק העוסק בידועים בציבור.

זוגות שנשאו לפני ה- 1/1/74 וערכו הסכם ממון/גירושין:
במצב כזה יחולו על ענייני הרכוש של הצדדים התנאים שנקבעו בהסכם.