הסכם ממון והסכם גירושין

הסכם ממון מהו ?
הסכם ממון הינו הסכם בכתב הקובע ומסדיר את האלמנטיים הרכושיים-ממוניים בין בני זוג. בהסכם הממון ניתן לקבוע כל קביעה באשר לחלוקת הרכוש בין בני הזוג, לרבות באשר למתנות וירושות שיקבל מי מהצדדים במהלך הנישואין.

למה כדאי לערוך הסכם ממון?
הסכם ממון יכול להקל ולהפחית את הכאב, הטרחה ועוגמת הנפש הכרוכים בהליך הגירושין, ולקצרו בצורה משמעותית ובכך לחסוך לשני הצדדים מלחמות ארוכות ומרות לקראת מצב של הסכם גירושין.

בכל הנוגע לזוגות שנשאו לאחר ה- 1/1/74: בהיעדר הסכם ממון יחול על בני הזוג הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון. בני זוג אשר רוצים לקבוע בעצמם את אופן חלוקת  הרכוש ביניהם ולא להיות כפופים לחוק ולתנאיו, רצוי מאוד שיערכו הסכם ממון.

בכל הנוגע לזוגות שנשאו לפני ה- 1/1/74 (ו/או ידועים בציבור): בהעדר הסכם ביניהם, תחול עליהם חזקת השיתוף. מי מבני הזוג שרוצה להימנע מתחולת החזקה, טוב יעשה אם יחתום עם בן הזוג על הסכם ממון.

3 השלבים בהם ניתן לערוך הסכם ממון:

1. לפני הנישואין ("הסכם טרום נישואין").
2. במהלך הנישואין.
3. במהלך הליך גירושין, שאז מכונה ההסכם הסכם גירושין.

הסכם ממון בחקיקה:
המוסד של הסכם הממון הוסדר בחוק בשנת 1973 במסגרת חוק יחסי ממון בין בני זוג.

הקריטריונים בהם צריך לעמוד הסכם הממון / הסכם גירושין:
חוק יחסי ממון קובע, כי הסכם ממון בין בני זוג צריך להיות בכתב.
בנוסף, יש לאשר את הסכם הממון בפני ערכאה מוסמכת. מהי ערכאה מוסמכת:

בית המשפט לענייני משפחה.
בית הדין הרבני.
כשמדובר בהסכם ממון שנערך לפני הנישואין – ניתן לאשרו גם בפני נוטריון.

מעמד אישור ההסכם בפני הערכאה המוסמכת:
שני בני הזוג חייבים להתייצב בפני הערכאה המוסמכת, וזו צריכה להיווכח כי בני הזוג "עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו".
במעמד אישור ההסכם ניתן גם תוקף של פסק דין להסכם, וכך למעשה מדובר בפסק-דין לכל דבר ועניין, כשהמשמעות היא, בין היתר, שניתן לפנות עם פסה"ד ללשכת ההוצל"פ על מנת לאכוף את החיובים שבו.

איזה נושאים חשוב לכלול בהסכם ממון:
הסכם ממון יכול להגדיר את המשטר הרכושי שבני הזוג מעוניינים בו – שיתוף רכושי מלא או חלקי, ויכול לכלול נכסים ספציפיים שיש לכל אחד מהם ולקבוע למי יהיה שייך אותו נכס או כיצד הוא יתחלק בין הצדדים במקרה של פירוד.
הסכם הממון יכול לקבוע מהו המועד שבו תבוצע חלוקת הרכוש בין הצדדים, ללא קשר לגירושין עצמם (וזאת בשונה מהסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון).

למידע נוסף בנושא הסכם ממון / הסכם גירושין מוזמנים ליצור עימי קשר בטלפון: 054-3103107