בית המשפט לענייני משפחה

מהם ענייני משפחה?
חוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995 מגדיר מהם אותם "ענייני משפחה" בהם מוסמך לדון בית המשפט לענייני משפחה:

תובענה למזונות ו/או למדור;
תובענה לאבהות או לאמהות;
תובענה בעניינים של מעמד אישי.
תביעות אזרחיות בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו, או
עזבונו (ובתנאי שעילת התביעה הינה סכסוך בתוך
המשפחה).
תובענה בעניין החזרתו של קטין חטוף, לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א- 1991;

    תובענה לפי חוק גיל הנישואין, תש"י- 1950;
    תובענה לפי חוק השמות, תשט"ו- 1956;
    תובענה לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, ובכללה זכויות
    משמורת, חינוך, ביקור, הבטחת קשר בין קטין להורהו או יציאת קטין מן הארץ;
    תובענה לפי חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963;
    תובענה לפי חוק הירושה, תשכ"ה-1965;
    תובענה לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכ"ט- 1969;
    תובענה לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג- 1973;
    תובענה לפי חוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981;
    תובענה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א- 1991;
    תובענה לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור ההסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996.

הבהרה חשובה – ניתן לראות שבית המשפט לענייני משפחה לא מוסמך לדון בעניינים של שלום בית או גירושין. מומלץ מאוד לפנות למי שמתמחה בכך - עורך דין משפחה. תביעת גירושין מוגשת אך ורק לבית הדין הרבני (על כך ראה בפרק העוסק בבית הדין הרבני) שהוא היחיד שמוסמך לתת גט.

למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם עורך דין משפחה – בטלפון: 054-3103107 או להשאיר פרטים.