בית הדין הרבני

באילו עניינים עוסק בית הדין הרבני
divorce

ענייני נישואין וגירושין:

סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953 קובע:

"עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים".

כלומר, בית הדין הרבני הוא הערכאה היחידה שמוסמכת לדון בענייני הנישואין והגירושין של בני זוג יהודים. חשוב להבין שכשמדברים על תביעת גירושין, כלומר על הגט עצמו, התביעה מוגשת תמיד לבית הדין הרבני ולא לבית המשפט לענייני משפחה.

סמכות השיפוט הייחודית של בית הדין הרבני משתרעת גם על כל עניין שכרוך בתביעת הגירושין. מדובר על מצבים שבהם אחד מבני הזוג מגיש תביעת גירושין וכורך אליה את ענייני הרכוש, המזונות והמשמורת. הדבר מוגדר בסעיף 3 לחוק שיפוט בתי דין רבניים:

"הוגשה לבית דין רבני תביעת גירושין בין יהודים, אם על ידי האשה ואם על ידי האיש, יהא לבית דין רבני שיפוט יחודי בכל ענין הכרוך בתביעת הגירושין, לרבות מזונות לאשה ולילדי הזוג".

חשוב לדעת: את ענייני המשמורת, הסדרי ראיה וכיוצ"ב אין צורך לכרוך לתביעת הגירושין, שכן הם נחשבים ככרוכים לה מעצם טיבם וטבעם. לעומת זאת את ענייני הרכוש חייבים לכרוך בצורה מפורשת.

בנוסף, על-פי הפסיקה לא ניתן לכרוך את מזונות הילדים לתביעת הגירושין (להבדיל ממזונות אישה), והילדים יוכלו בכל מקרה לפנות בתביעת מזונות לבית המשפט לענייני משפחה. מזונות הילדים יידונו בבית הדין הרבני רק אם שני הצדדים מסכימים על כך.  

ענייני מעמד אישי אחרים כגון: מזונות ואפוטרופסות

סעיף 9 לחוק שיפוט בתי דין רבניים קובע:

"בענייני המעמד האישי של יהודים …, אשר בהם אין לבית דין רבני שיפוט ייחודי לפי חוק זה, יהא לבית דין רבני שיפוט לאחר שכל הצדדים הנוגעים בדבר הביעו הסכמתם לכך".

כלומר, לבית הדין הרבני יש סמכות לדון גם בנושאים אחרים, מעבר לנישואין וגירושין, וזאת בהתקיים 2 תנאים:

1. מדובר בעניינים של מעמד אישי.
2. כל הצדדים הנוגעים בדבר הביעו את הסכמתם לכך.

מדובר בעניינים שנמצאים בסמכות שיפוטית מקבילה – כלומר, גם בית הדין הרבני מוסמך לדון בהם וגם בית המשפט לענייני משפחה. ואולם, לבית הדין הרבני יש סמכות לדון בהם רק לאחר שכל הצדדים הנוגעים בדבר הסכימו לכך. בהיעדר הסכמה – הסמכות נתונה לבית המשפט לענייני משפחה. משניתנה ההסכמה לסמכות השיפוט של בית הדין הרבני, הסמכות הופכת ממקבילה לייחודית ואין דרך חזרה.