תביעה למזונות עבר

האם אישה יכולה לתבוע מזונות עבר ?

על-פי הדין העברי, אישה שלא תבעה את מזונותיה נחשבת כמי שוויתרה עליהם משום שמזונות הם צורך ההווה ולא העבר. לכן, אם האישה "דחקה עצמה ביום ובלילה עשתה ואכלה" היא לא רשאית לתבוע מבעלה מזונות עבור הוצאות שהוציאה בעבר. המשמעות היא שבית המשפט יפסוק לאישה מזונות רק החל מיום הגשת התביעה.