שורשי המוסד

Fotolia_53985519_Sמוסד הידועים בציבור היכה שורשים בחקיקה וזכה לפרשנות מרחיבה על-ידי בית המשפט העליון אשר החיל את חוקי הידועים בציבור לא רק ביחס לבני זוג פנויים אלא גם כשאחד מהם היה נשוי באותה עת לאחר.

בישראל ישנן 2 סיבות שהובילו להיווצרותו של המוסד:

1.   חוסר אפשרות של בני זוג להינשא בשל איסורים בדין הדתי – זוגות מעורבים (בני דתות שונות).

  • בני זוג יהודים שלא יכולים להינשא לאור הגבלות בהלכה: כהן וגרושה, ממזר ויהודיה, אישה שנישאה כדת משה והתגרשה בגירושין אזרחיים וכיוצ"ב.
  •     אישה שבעלה חולה במחלת נפש ולכן הוא לא יכול לתת לה גט.
  •     אישה שבעלה נעלם או נפל בשבי ולא יודעים מה עלה בגורלו.
  •     אישה שבעלה מסרב, שלא כדין, לתת לה גט.


 2.   בני זוג שיכולים להינשא כדת משה וישראל אבל מעדיפים, מטעמים שלהם,
       שלא לבוא בברית הנישואין -

  •     זוגות שסולדים מהטקס הדתי.
  •     זוגות שלא רוצים להיות "כבולים בכבלי הנישואין".
  •     טעמים של כדאיות ורווחיות – למשל אלמנה שמקבלת פיצויי גמלאות או פנסיה אותם
        תפסיד ברגע שתינשא לאחר.