רכיבי המזונות

רכיבי מזונות

הכוונה במונח מזונות היא לא רק לאוכל לו זקוקה האישה אלא לכל מגוון הצרכים שלה, לרבות: בגדים ונעלים;

 •     הוצאות החזקת הבית, כלומר תשלומים עבור ארנונה, מים,חשמל, טלפון, גז וועד בית.
 •     כל ההוצאות הרפואיות של האישה, לרבות פסיכולוג וטיפול שיניים;
 •     הוצאות עבור עוזרת בית;
 •     הוצאות רכב;
 •     הוצאות עזרה וטיפול מיוחדים לאישה חולה;
 •     הוצאות משפטיות – הפסיקה הכירה בהוצאות המשפטיות שמוציאה האישה לצורך מימוש זכויותיה (כלומר,
      הפתיחה בהליכים משפטיים) כאב מזון;
 •     קוסמטיקה ותכשיטים;
 •     שהות בבתי מלון, נסיעות לחו"ל ומנוי בקאנטרי קלאב;
 •     ספרות ועיתונים;
 •     תיקונים לבית ורכישת מוצרים שהתכלו;
 •     ביטוח הדירה והמכשירים בבית כחלק מחובת המדור;
 •     טלפון;
 •     הוצאות אירוח ידידים וחברים.