פיצויי פיטורין שקיבל אחד מבני הזוג לאחר הגט

One hundred dollar bill in a gold wedding ringהתגרשת ופוטרת מהעבודה ? פיצויי הפיטורין מגיעים גם לבן/בת הזוג שלך !  

נתונים על בני הזוג:

תאריך נישואין – 1984
מס' ילדים – 6
תאריך הגט – שנת 2002

העובדות הרלוונטיות:

יום לאחר שבני הזוג התגרשו, הבעל פוטר מעבודתו וקיבל פיצויי פיטורין.         

במסגרת הסכם הגירושין של הצדדים (שאושר וקיבל תוקף של פסק-דין) נקבע, כי בני הזוג הסדירו ביניהם את יחסיהם הממוניים וכי הם מוותרים על כל תביעה או טענה משפטית, "למעט הכספים שנצברו לזכות הבעל בתקופת הנישואין שיידונו על ידי ביה"ד כשיגיעו לכלל מימוש".

קביעתו של בית הדין הרבני:

פיצויי פיטורין ששולמו לאחר הגירושין מהווים זכות אישית של בן הזוג העובד ואשר לא נצברה במהלך תקופת הנישואין.

הכרעת בית המשפט העליון:

על-פי הדין האזרחי פיצויי פיטורין הינם גמול כספי הנובע מתקופת עבודתו של העובד, ולכן מדובר בנכס בר חלוקה בכל הנוגע ליחסי הממון בין בני זוג.

הדין האזרחי מבחין בין מועד צבירת הזכות לבין מועד מימושה. לכן, "זכויות פנסיה ופרישה שנצברו במהלך החיים המשותפים הינן בנות חלוקה ביחסים הרכושיים בין בני הזוג אף אם זכויות אלה יבשילו לאחר הגירושין, ובלבד שמימוש הזכויות יידחה עד למועד גמילתן".

בית המשפט מציין, כי העובדה שהבעל פוטר מעבודתו יום אחד בלבד לאחר הגט, רק מדגישה את זה שמדובר בכספים שנצברו במהלך החיים המשותפים.

בשורה התחתונה, בית המשפט קובע, כי האישה זכאית למחצית הכספים שקיבל הבעל כפיצויי פיטורין.

בגץ 7716/05 פלונית נ' פלוני. פסק דין מיום 27/8/07.