ידועים בציבור

הגדרה משפטית

ידועים בציבור הינם איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה.

במשך השנים בתי המשפט הקלו בדרישות הכניסה שחלו על צדדים שביקשו להכיר בהם כידועים בציבור. בתי המשפט הכירו בבני זוג כידועים בציבור אף שאחד מהם היה נשוי לאחר באותו זמן. באופן דומה, פסקי הדין לא הגדירו תקופת מינימום של חיים משותפים כדי להיחשב לידועים בציבור ואף לא נדרש שהציבור יחשוב שמדובר בבני זוג הנשואים כדת וכדין.

ואולם, בפסק-דין של ביהמ"ש המחוזי בחיפה, מחודש מאי 2006 (כב' השופטת וילנר, בעמ 264/05 פלונית נ' אלמוני), ישנה חזרה למבחנים הנוקשים בכל הנוגע להגדרת הידועים בציבור:

    "אחד המבחנים המרכזיים בפסיקה לקיום "חיי משפחה" הינו תקופת חיים משותפים משמעותית.  הרצון והמחויבות למסד קשר קבוע וארוך טווח הינו אחד מהמוטיבציות של בני זוג לקיים קשר נישואין פורמלי ולקבל על עצמם את מערך הזכויות והחובות הנובע ממעמד זה. לפיכך, בניסיון לבחון אם אכן מערכת היחסים בין הצדדים מדמה מערכת יחסים של זוג נשוי (שרק במקרה זה יוכרו כ'ידועים בציבור'), יש להתחקות אחר אומד דעתם של הצדדים לעניין קביעות הקשר ומיסודו.
תקופת חיים משמעותית מהווה אינדיקציה לאומד דעתם של הצדדים לקיים קשר קבוע ארוך טווח נושא חובות וזכויות הדדיות, ולפיכך הינה מרכיב בעל משקל רב בבחינת קיומם של "חיי משפחה.

כך גם בבחינת קיומו של 'משק בית משותף', יש להתחקות אחר מאפיינים הקיימים בניהול משק בית על ידי בני זוג נשואים, כמו, מגורים תחת קורת גג אחת, ניהול חשבון בנק משותף וכיוצ"ב".