ירושות וצוואות

ירושה על פי דין

חוק הירושה -
דיני הירושה בישראל מוסדרים בחוק הירושה, תשכ"ה-1965. חוק הירושה מבחין בין "ירושה על-פי דין" ו"ירושה על-פי צוואה". ירושה על-פי דין הינה סדר חלוקת הירושה על-פי הוראות חוק הירושה כאשר לא חלה על הירושה צוואה חוקית.

צו ירושה -
המסמך הקובע מיהם היורשים ומה חלקו של כל אחד מהם בעזבון שהותיר אחריו המנוח.

מועד מעבר העזבון -
סעיף 1 לחוק הירושה קובע, כי "במות אדם, עובר עזבונו ליורשיו". כלומר היורשים הופכים להיות יורשים והירושה עוברת אליהם רק במות המוריש. מכאן, לא צו הירושה הוא שיוצר את מעמדם של היורשים כיורשים אלא מותו של המוריש, וצו הירושה רק מצהיר על מעמדו של אדם כיורש ועל חלקו בירושה.          

מי כשר לרשת אדם -
יכול להיות יורש רק מי שהיה בחיים במות המוריש (סעיף 3(א) לחוק הירושה). לכלל הזה יש שני חריגים:

עובר – מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש – דינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש (סעיף 3(ב) לחוק הירושה).

תאגיד/חברה – תאגיד כשר לרשת אם במות המוריש היה כשר לזכות בנכסים (סעיף 4 לחוק הירושה).


מי פסול לרשת -
סעיף 5 לחוק הירושה מונה את הפסולים מלרשת אדם:

(1) מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו; כלומר, לא יתכן מצב של "הרצחת וגם ירשת".

(2) מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת.

היוצא מן הכלל -

מי שהורשע על שניסה לגרום למות המוריש והמוריש מחל לו, בכתב או על ידי עשיית צוואה לטובתו, חוזר ונעשה כשר לרשת את המוריש.

חלוקת הירושה על-פי דין -
חוק הירושה קובע את סדר חלוקת הירושה בין היורשים והשיטה לפיה הוא פועל מכונה השיטה הפרנטלית. השיטה הפרנטלית הינה שיטה שקובעת את התור והעדיפות בין הירושים לפי מידת הקרבה של ההורה המשותף אל המוריש.

הפרנטלה הראשונה - כוללת את צאצאי המוריש עצמו על כל דורותיהם. ההורה המשותף שלהם הוא למעשה המוריש עצמו.

הפרנטלה השנייה - כוללת את הוריו של המוריש וצאצאיהם עד סוף הדורות (אחים, אחיות, בני דודים וכו' של המוריש).

הפרנטלה השלישית - כוללת את הורי הוריו של המוריש (סבים וסבתות של המוריש) וצאצאיהם.

איך עובדת שיטת הפרנטלות:

הפרנטלה הקרובה מוציאה ודוחה מכלל ירושה את הפרנטלות שלאחריה. כלומר, אם למוריש יש אבא ואמא (פרנטלה שנייה) אבל גם ילדים (פרנטלה ראשונה) – הילדים יירשו אותו והוריו לא יקבלו כלום.

בתוך הפרנטלה – גובר מי שקרוב יותר להורה המשותף. כלומר, אם יש למוריש ילדים ונכדים – הילדים גוברים.

במקרה של שיוויון בקרבה – העזבון יתחלק שווה בשווה בין היורשים. למשל, שני ילדים של המוריש.

מסובך ? לא כל כך – הבה נבחן את עצמינו:

אם למוריש יש אח ונין – מי גובר על מי ?

אם למוריש יש אח שנפטר ולאח יש נכד, ומצד שני ישנו הסב של המוריש – מי גובר על מי הנכד של האח או סבו של המוריש ?

תשובות:

אם למוריש יש אח ונין – האח משתייך לפרנטלה השנייה ואילו הנין לראשונה. לכן, הנין גובר.

נכדו של האח משתייך לפרנטלה השנייה, ואילו הסב שייך לפרנטלה השלישית. לכן, הנכד של האח של המוריש גובר על סבו של המוריש.

מה קורה כשאחד היורשים נפטר אבל יש לו צאצאים -

חוק הירושה מחיל את "עקרון הייצוג" או בדין העברי "ירושה בקבר". כלומר, אם דנה נפטרה והותירה אחריה את בתה שרה ואת ניצן, בתה של שרון שהנה אחות של דנה שנפטרה עוד לפניה: ניצן באה במקום אמה שרון והיא יורשת את דנה יחד עם שרה – בחלקים שווים בדיוק.

שימו לב -

אם המנוח לא הותיר אחריו בני משפחה הנכסים לאחת משלוש הפרנטלות  – המדינה תירש אותו.

ירושת הקרובים קרבת חיתון למנוח – בן זוגו של המנוח -

ירושת בן זוגו של המנוח מוסדרת בסעיף 11 לחוק הירושה. חלקו של בן הזוג הוא חלק קבוע בירושה, אבל משתנה בהתאם למס' גורמים:

 •     בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית השייכים, לפי המקובל ולפי
      הנסיבות, למשק הבית המשותף.
 •     מעבר לכך – אם המנוח הותיר אחריו ילדים או צאצאיהם או הורים – חלקו של בן הזוג
      בירושה הינו – חצי אם המנוח הותיר אחריו אחים או צאצאיהם או הורי הורים – חלקו
      של בן הזוג בירושה הינו 2/3, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי
      לו 3 שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון,
      יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ו- 2/3 מהנותר משאר העזבון
 •    אם המנוח לא הותיר אחריו קרובים כאמור לעיל, בן הזוג יורש את העזבון כולו.
 •    אם לבן הזוג (בד"כ אלמנה) מגיע לקבל גם כתובה – היא לא תהיה זכאית לקבל גם את
     סכום הכתובה וגם את חלקה בעיזבון, אלא סכום הכתובה ינוכה מחלקה בעיזבון.
     הדבר לא יחול על מה שמגיע לבן הזוג לפי חוק יחסי ממון (או לפי הסכם ממון)
     או על נכסי צאן ברזל שהכניסה האישה לבעל עם נישואיה.

למידע נוסף על עריכת צוואה, מוזמנים להתקשר בטלפון: 054-3103107