ערעור על בית המשפט לענייני משפחה

1. ערעור על פסק-דין או כל החלטה אחרת של שופט בית המשפט לענייני משפחה מוגש לבית המשפט המחוזי על ידי עורכי דין משפחה. לעניין זה יצוין, כי ערעור על פסק-דין של שופט הינו ערעור בזכות, בעוד שכשמערערים על החלטה של שופט שאיננה פסק-דין, צריך לבקש רשות לכך מבית המשפט המחוזי (הגשת בר"ע – בקשת רשות ערעור).
על ההחלטה של בית המשפט המחוזי ניתן לערער ברשות לבית המשפט העליון (כלומר, יש להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון).
לאחר מכן, אין עוד אפשרות לערער.

2. ערעור על פסק-דין של רשם בית המשפט לענייני משפחה – מוגש בזכות לבית המשפט המחוזי על ידי עורכי דין משפחה (כלומר, אין צורך בקבלת רשות ערעור).
על ההחלטה של ביהמ"ש המחוזי ניתן לערער ברשות לבית המשפט העליון.
לאחר מכן, אין עוד אפשרות לערער.

3. ערעור על החלטה אחרת של רשם בית המשפט לענייני משפחה (כלומר, החלטה שאיננה פסק-דין) – מוגש בזכות לשופט הדן בתיק בבית המשפט לענייני משפחה.
על החלטת בית המשפט למשפחה ניתן לערער ברשות לבית המשפט המחוזי.
על החלטת המחוזי ניתן לערער ברשות לבית המשפט העליון.
לאחר מכן, אין עוד אפשרות לערער.

למידע נוסף בנושא עורכי דין משפחה מוזמנים ליצור עימי קשר בטלפון: 054-3103107