נכסי קריירה – בן זוגך התקדם בזמן שאת/ה נותרת מאחור ?

Fotolia_37497667_Sבן זוגך התקדם ופיתח קריירה בזמן שאת/ה נותרת מאחור ? פסק-דין חדש של בית המשפט העליון מחודש אוגוסט 2007 מתקן את העוול וקובע שיתוף בנכסי הקריירה.  

פרטי הזוג:

שנת הנישואין – 1971 (ולכן, הדין החל – הלכת השיתוף)
מס' ילדים: 5
שנת הגירושין – 1999.
הבעל – רו"ח עצמאי
האישה – יועצת חינוכית

רקע:

במקרים רבים המציאות היא שמשאביהם של בני הזוג הינם מוגבלים, ולכן הם משקיעים אותם בהגברת כושר ההשתכרות של אחד מהם וזאת לרווחת המשפחה כולה. אחד הצדדים עשוי לוותר על רכישת השכלה או על משרה כלשהי, לעבוד או ללמוד שעות מעטות יותר, להקריב פוטנציאל לקידום ואף לוותר לחלוטין על קריירה, והכל בכדי שבן הזוג האחר יוכל להתפתח למען המשפחה כולה (למשל במקרים של עקרת בית).

כשמסתכלים על הדברים מהזוית הזו, הרי ש"אין זה סביר לומר שבן זוג אחד הסכים לוותר מעצמו ולסייע בפיתוח כושר ההשתכרות של בן הזוג האחר, מבלי שהובטח לו ליהנות מכך במקרה של גירושין". ביהמ"ש אף משתמש בביטויים "ניצול" ו- "הקרבה עצמית" של בן הזוג לטובת בן הזוג האחר.

מהם "נכסי קריירה" ?

כשמדברים על נכסי קריירה הכוונה היא לכושרו של אדם להשתכר. מדובר על נכס שכן עסקינן ביתרון כלכלי ממשי, שניתן לכמת בכסף. כושר ההשתכרות מורכב מכישוריו של האדם, השכלה שרכש, ניסיון ומוניטין.

מהם נכסי הקריירה שנצברו במהלך הנישואין ?

בנכסי קריירה שצבר אדם בזמן נישואיו הכוונה היא לשיפור הכושר להשתכר במהלך הנישואין, כלומר להשכלה, לניסיון ולמוניטין שרכש האדם במהלך הקשר הזוגי.

התמיכה לה זוכה בן הזוג בעל הקריירה מבן זוגו וממשפחתו, מאפשרת לו לתעל יותר משאבים אל האפיק המקצועי ולממש את הפוטנציאל שגלום בו.

קביעת ביהמ"ש העליון:

ניתן להחיל את חזקת השיתוף על נכסי קריירה, בדיוק כשם שמחילים אותה על כל נכס אחר – דירה, עסק וכו'. "… לפי דרכה של הלכת השיתוף, אין לשלול מבן הזוג האחד את חלקו בפירות נכסי הקריירה של בן הזוג האחר, וזאת בעבור התמיכה והעזרה שהוא העניק לו, לאמור: בעבור חלקו של הקשר הזוגי בשיפור כושר ההשתכרות".

איך זה עובד?

חלוקת נכסי הקריירה תיעשה על ידי בחינת הפער שנוצר בין בני הזוג עקב הנישואין, ואיזונו על ידי כסף או שווה כסף. מדובר רק בפער שנוצר במהלך הנישואין ועקב הנישואין. יש לגרוע מהפער את התרומה לכושר ההשתכרות שבאה מכישרון אישי וכן את זו שנוצרה לפני תחילת הקשר הזוגי או בסופו.

כללי החלוקה והאיזון יקבעו בהתאם לנסיבות המקרה – בתי המשפט ינהגו אחרת כאשר יעמוד לפניהם זוג שהיה נשוי שנים רבות לעומת זוג שהיה נשוי שנים ספורות. כך היחס יהיה שונה כאשר מדובר על בני זוג שהצליחו לפתח קריירה במקביל לעומת מקרה בו אחד מבניה"ז ויתר על קריירה.

ביהמ"ש מדגיש כי לא מדובר במדע מדויק, וכי ההערכה האקטוארית עשויה להיות קשה ואף בלתי אפשרית.

מתי ייטו בתי המשפט לחלק נכסי קריירה:

מדובר בעיקר במקרים בהם "נוצר פער ממשי וברור בין בני הזוג מבחינת כושר ההשתכרות שלהם – פער שנובע מכך שאחד מבני הזוג נטל על עצמו ויתור משמעותי מבחינת ההתפתחות המקצועית והתמקד במרחב הביתי, ובכך אפשר לבן הזוג האחר להשיא את כושר השתכרותו… על בתי המשפט, במלאכת השומה, לחתור לכך שעמדת המוצא של 'בן הזוג הביתי', בצאתו לחיים חדשים, תשתפר, כשפי שהוא עצמו סייע לשיפור עמדת המוצא של בן זוגו".

כיצד יעשה התשלום – חד פעמי או עיתי ?

ביהמ"ש מעדיף את שיטת התשלום החד פעמי (ניתן לחלקו לתשלומים), וזאת משום שהדבר מונע שימור קשר כלכלי בין הצדדים, וכן מאפשר לבן הזוג מקבל התשלום לתכנן את עתידו על סמך הסכום שיקבל.

בכל מקרה, ביהמ"ש לא קובע מסמרות ומציין, כי בוודאי תהיינה נסיבות שבהן יתאים יותר תשלום עיתי, וכי הערכאה שדנה בתיק היא זו שתחליט בעניין.

המספרים:

בית המשפט לענייני משפחה חייב את הבעל לשלם לאישה תשלום עיתי בסכום חודשי של 3,000 ₪, וקבע כי התשלום העיתי כפוף לשינוי נסיבות עקב מצב הכנסותיו של הבעל, כך שהוא יוכל לפנות לביהמ"ש ולבקש להפחית את הסכום אם יפחתו הכנסותיו. לעומת זאת נקבע, כי הסכום לא יהיה ניתן להגדלה עקב שינוי נסיבות.

ביהמ"ש המחוזי הותיר את הקביעות הללו על כנן.

ביהמ"ש העליון שינה את התשלום מעיתי לחד פעמי ופסק לאישה סך של 250,000 ₪ (בחלוקה ל- 3 תשלומים שווים).

בע"מ 4623/04 פלוני נ' פלונית, פס"ד מיום 26/8/07