משמורת והסדרי ראייה

צעדים ראשונים – מושגים רלוונטיים – משמורת והסדרי ראייה:

Father and kids on summer vacation

"אפוטרופסות" -
אפוטרופוס (Guardian), על-פי מלון אבן שושן: 1. ממונה לטיפול בקטין (ביחוד ביתום) ולהשגחה על נכסיו עד אשר יגדל ויעמוד ברשות עצמו. 2. מפקח על רכוש, ירושה, עזבון וכו'. 3. ערב, אחראי.

"משמורת" -
משמורת, על-פי מלון אבן שושן: החזקה חוקית בילד ופיקוח עליו על-ידי אחד ההורים, ביחוד לאחר גרושים.


המשמעות המשפטית:
החוק בישראל קובע, כי ההורים הינם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים (זאת להבדיל מאפוטרופוסים מכוח מינוי של בית המשפט).

משמעות האפוטרופסות הינה בעיקר החובה והזכות של ההורים לדאוג לצרכי הקטין, לרבות לחינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה, שמירה על נכסיו, ניהולם ופיתוחם. בנוסף, צמודה לאפוטרופסות גם "הרשות להחזיק בקטין (כלומר, משמורתו) ולקבוע את מקום מגוריו".

משמעות המשמורת הינה הימצאות פיסית יומיומית של הילד אצל הורה פלוני. כלומר, במצב של פירוד בין ההורים, שני ההורים ממשיכים לתפקד כאפוטרופוסים טבעיים של הילד, אולם בדרך כלל הקטין ימצא במשמורתו של אחד ההורים.

החוק בישראל קובע חזקה לפיה במקרה של פירוד בין ההורים, ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת אמם, אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת.

חקיקה רלוונטית:
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

 

למידע נוסף על משמורת והסדרי ראייה מוזמנים ליצור עימי קשר בטלפון: 054-3103107