מעורבות רשויות הרווחה/פקידי סעד

בתיקי משמורת נעזר בית המשפט לענייני משפחה בפקידי סעד כאשר הנטייה היא להסתמך על חוות הדעת ו/או התסקירים שמוגשים ע"י פקידי הסעד לצורך הכרעה בסוגיית המשמורת והסדרי הראיה.
ההנחה היא כי לרווחה ישנם "הכלים המקצועיים להיכנס בעובי הקורה בהכרת הנפשות הפועלות, בהבנת מקור הסכסוך ובחשיבות טובת הקטין". כל זאת בזמן שההורים המסוכסכים לא מצליחים או לא מסוגלים להתעלות מעל לסכסוך ולהציב את טובת ילדיהם הקטינים בראש מעייניהם.
"במובן זה, פקה"ס פועלת בעצמאות, ללא עכבות וכמי שאין לה כל תועלת בסכסוך, זולת הצבת טובת הקטין מעל צרכיהם של ההורים הנצים. מכאן, שחוות דעתה של פקה"ס מושתתת על התרשמותה האובייקטיבית, הידע והניסיון המקצועי שצברה בעבודתה" (מתוך דבריה של כב' השופטת איריס ארבל-אסל בתמ"ש 56724-11-13).