מזונות אישה לאחר הגט

מזונות אישה לאחר הגט - מסתבר שיש דבר כזה !

אחד הדברים שכל עו"ד יסביר לכם הוא שלאחר הגט – הגבר לא חייב יותר במזונות אשתו (גרושתו).

ובכן, הדבר עדיין נכון לגבי מרבית הזוגות, אלא שלגבי זוגות שלא נישאו בטקס דתי (כדת משה וישראל) חלה בשנים האחרונות התפתחות מעניינת בפסיקת בתי המשפט.

פסה"ד שניתנו ברע"א 8256/99 פלונית נ' פלוני, ולאחר מכן בג"ץ 2232/03 פלוני נ' בית הדין הרבני האזורי ת"א יפו, יצרו עילה חדשה לתביעת מזונות אישה לאחר הגט – עילת "המזונות האזרחיים".

ההלכה החדשה חלה רק על זוגות יהודים שלא נשאו כדת משה וישראל, כלומר זוגות שנשאו בנישואין אזרחיים.

הרעיון העומד מאחורי ההלכה הינו להבטיח את רמת החיים של בן הזוג "החלש" ולאפשר לו להשתקם לאחר הגירושין.

הביקורת על ההלכה: ההלכה משפרת את מצבן של נשים שנשאו בנישואין אזרחיים ושל ידועות בציבור ביחס לנשים שנשאו כדת משה וישראל.