מדור

מדורמדור הינו קורת הגג שלראשם של הילדים.המדור נחשב לאחד מהצרכים ההכרחיים של הקטינים. במקרה של פירוד בין ההורים מחויב האב לספק לילדיו מדור חלופי הולם. האב לא מחוייב בסיפוק המדור עצמו אלא די בכך שיעביר לאישה סכום כסף שמאפשר מדור חלופי (למשל – השתתפות בדמי השכירות בדירה אותה שכרה האישה לה ולילדים).

בדרך כלל התשלום בגין מדור הינו כדלקמן:
עבור ילד אחד – 30% משכר הדירה.
עבור שני ילדים -  40% משכר הדירה.
עבור שלושה ילדים – 50% משכר הדירה.

האם ניתן לחייב את האב בתשלום המשכנתא מכוח חובתו לשאת במדורם של הילדים?

השאלה יכולה לעלות במקרים בהם האישה והילדים ממשיכים לגור בדירה המשותפת של בני הזוג ועל הדירה רובצת משכנתא, או כאשר האישה והילדים עוברים לגור בדירה אחרת אותה רכשה האישה באמצעות משכנתא. השאלה היא למעשה האם בתביעת האישה למזונות עבור הילדים, היא יכולה לבקש לחייב את הבעל לשאת במשכנתא (או בחלק ממנה) במסגרת חובתו לשאת במדורם של הילדים.

השאלה הנ"ל טרם זכתה לתשובה חד משמעית בפסיקת בתי המשפט. ישנם פסק-דין שקבעו כי לא ניתן לחייב אב בתשלומי המשכנתא כחלק מחובת המדור, שכן תשלומי המשכנתא הינם תשלומים הוניים שכן בסופם יהא בידי בן הזוג נכס.

מנגד, ישנם פסקי דין שחייבו אב בתשלום חלק יחסי מתוך המשכנתא, וזאת כל עוד לא מדובר בסכום חודשי שהינו מעבר לשכר דירה סביר שהיה משולם אילו היה מדובר בדירה שכורה.