כמה עולה לתבוע

Law and money

העניין

סכום האגרה

תביעת מזונות, מדור, הגדלת/הפחתת דמי מזונות, תביעה למזונות מן העזבון וכו'

257 ₪

תביעה בעניין קטין, לרבות תביעת משמורת והסדרי ראיה, תביעת אבהות או אמהות, אימוץ, חינוך, יציאה מן הארץ וכו'

461 ₪

תביעה בעניין חטיפת ילדים

פטור מאגרה

בקשה להתרת נישואין

461 ₪

תביעה רכושית/כספית לסכום כסף ידוע וקצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק-דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות

1% מהסכום הנתבע, ולא פחות מ- 467 ₪

תביעה רכושית/כספית לסכום כסף שאינו קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק-דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות

2,453 ₪

תביעה לפינוי/סילוק יד

461 ₪

בקשה לאישור הסכם ממון/גירושין

461 ₪

בקשה בעניין שינוי שם

461 ₪

בקשה בעניין קביעת גיל

461 ₪

בקשה ליישוב סכסוך

461 ₪

בקשות בעניין אלימות במשפחה – צו הגנה, הארכתו והפרתו

פטור מאגרה

בקשה למינוי מנהל עזבון

884 ₪

התנגדות לצו ירושה/צוואה

873 ₪

בקשה בכתב, למעט מזונות (בקשה במזונות לא עולה כסף)

257 ₪

ערעור על החלטת רשם בית המשפט או ראש ההוצל"פ או הרשם לענייני ירושה

485 ₪