זכויות הירושה של ידועים בציבור

סעיף 55 לחוק הירושה – "מעין צוואה":

"איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על-פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש".

החוק קובע שאם יש איש ואישה (כלומר, לא בני זוג מאותו מין) שחיים יחד כידועים בציבור (לא נשואים), ואחד מהם נפטר ובשעת המוות אף אחד מהם לא היה נשוי לאחר – רואים את הנותר בחיים כאילו המוריש ציווה לו את מה שהוא היה מקבל אם הם היו נשואים.
הסייג – אם המצווה השאיר צוואה שאומרת אחרת.

החוק יצר כאן פיקציה שלפיה מניחים שהמוריש כתב צוואה לבן/בת הזוג שלו, והתוכן של הצוואה הוא שבן הזוג יקבל את אותו חלק בירושה שהוא היה מקבל אילו הם היו נשואים.

אם אדם נשוי חי עם איש/ה אחר/ת – הידוע/ה בציבור לא מקבל/ת דבר.