הסכם גירושין

איזה נושאים חשוב לכלול בהסכם גירושין:
הסכם גירושין הינו הסכם שנערך על-ידי הצדדים על רקע משבר/סכסוך ביניהם, והוא נועד לפלס את דרכם בצורה הטובה ביותר אל קבלת הגט. כמובן, באין הסכמה בין הצדדים – אין הסכם.
כשמדובר בהסכם גירושין מדובר בהרבה מקרים בזוג עם ילד/ים, ולכן חשוב להסדיר במסגרת ההסכם, בנוסף לענייני הרכוש של הצדדים, את סוגיית המשמורת, הסדרי הראיה והמזונות.

כאשר עורכים הסכם גירושין חשוב לזכור שאותם תנאים שתקבעו היום בהסכם יחייבו אתכם גם בשנים הבאות, ולכן צריך לחשוב לא רק מה טוב לי כרגע אלא כיצד אני דואג לעצמי גם לעתיד לבוא. למשל: מקום העבודה בו אתם עובדים מאפשר לכם היום לראות את ילדכם פעמיים בשבוע בלבד, אבל זה לא אומר שגם בעוד שנה תסתפקו בפעמיים בשבוע.

וכמובן – הסכם הגירושין חייב לכלול פרק המסדיר את הגט עצמו, ואת הסכמתם העקרונית של הצדדים להתגרש ולשתף פעולה בכל מה שיידרש מהם לצורך העניין. הסכם שאיננו מסדיר את סוגיית הגט – איננו הסכם גירושין !