הסדרי ראיה

הסדרי ראיההעיקרון הבסיסי הינו כי במצב של פירוד בין ההורים, טובת הילד הינה להמשיך ולהנות מאהבתם ומתשומת לבם של שניהם. בעוד שאחד ההורים מקבל את המשמורת הקבועה על הילדים, הרי שלהורה השני נקבעים הסדרי ראיה איתם – באמצע השבוע (עם או בלי לינה) וכן בסופי שבוע (בדרך כלל כל סוף שבוע שני), בחגים ובחופשות ממוסדות החינוך.

הסדרי הראיה נמצאים כמעט בכל הסכם בין הורים פרודים (במקרה שההורים הצליחו להגיע להסכם ביניהם), וכן בהחלטות של ביהמ"ש בנושא החזקת קטין (במצב בו לא היתה הסכמה בין ההורים).

מי מההורים שמפר את הסדרי הראיה נחשב למפר צו משמורת, וביהמ"ש יתן סעד להורה שזכויות הביקור נשללו ממנו.