הגירושין / הגט

Heart shape broken with crack colored red. Love divorceהגירושין הינם פעולה של הבעל בה הוא מוסר לאישה את גט הפיטורין, שם כתוב שהבעל מסכים לתת גט לאישה ושהאישה מסכימה לקבלו. מדובר בפעולה משפטית המביאה לניתוק מוחלט של הקשר המשפחתי שנוצר על-ידי הנישואין.

הרעיון הוא שהגירושין נעשים על-ידי הצדדים עצמם ולא על-ידי בית הדין. המשמעות היא שבמקרה של חוסר הסכמה בין הצדדים להתגרש, בית הדין יכול רק לתת פסק דין לפיו הבעל או האישה חייבים לתת או לקבל גט, אולם בפועל הנישואין עוד קיימים. כל עוד הצדדים עצמם לא מבצעים את פסק הדין הזה – כלומר הבעל מוסר את הגט לאישה והאישה מקבלת אותו – הצדדים עדיין נשואים.

כשהצדדים מגיעים להסכם גירושין, ואפילו ששניהם חתמו עליו וההסכם קיבל תוקף של פסק-דין, עדיין לא די בכך כדי לחייב בגירושין, שכן הגירושין צריכים להיעשות מרצון בזמן ביצועם בפועל. כך למעשה, אם הצדדים כרתו ביניהם הסכם גירושין, ולאחר מכן אחד מהם מתחרט – אין עילה לצד השני לתבוע את חיוב הצד הראשון לגט.
מסיבה זו חשוב לכלול בהסכם סעיפים אשר מתייחסים למצב בו אחד הצדדים מפר את ההסכם.


הליך בירור השמות:
בהתאם לכללי ההלכה הגט כולל רק את שמם הפרטי של המתגרש/ת ושם אביו/ה. כלומר, הגט לא כולל כלל שמות משפחה או מספרי תעודות זהות של המתגרשים, ולכן יש חשיבות רבה לדיוק בכתיבת השמות כשטעות יכולה להביא לפגיעה בכשרותו של הגט.
לפיכך, לפני טקס הגירושין עצמו בני הזוג מוזמנים לבית הדין הרבני לצורך הליך של "בירור שמות".
ביום בירור השמות צריך כל אחד מבני הזוג להביא עד אשר יישאל מס' שאלות:

1. איך נקרא המתגרש/ת ? האם יש למתגרש/ת שם נוסף ו/או כינוי חיבה ?
2. כיצד נקרא אבי המתגרש/ת ? האם יש לו שם נוסף ו/או כינוי חיבה ?
3. במידה והעד איננו קרוב משפחה של המתגרש/ת אלא חבר – ישאל החבר על טיב היכרותו עם המתגרש/ת.

מה להביא:
המתגרשים והעדים צריכים להגיע עם תעודת זהות.
המתגרשים צריכים להביא את הכתובה ותעודת הנישואין.

הגט
הבעל מורה לסופר הגט לערוך את הגט. הסופר כותב את הגט בהתאם לנוסח הקבוע בדין.
בגט נכתבים, בין היתר, שמות הצדדים ושמות אביהם, תאריך הגט ומקום כתיבתו, כאשר כאמור, שגיאה כלשהי בגט יכולה לפסול את הגט כך שהצדדים עדיין ייחשבו כנשואים.
בגמור כתיבת הגט חותמים עליו 2 עדים, ולאחר מכן הבעל מוסר אותו, בנוכחות 2 עדים לאישה. מרגע זה נחשבים הצדדים לגרושים.