האני מאמין שלי

Fotolia.integrity_42577518_S (1)אני מאמינה בעבודה יסודית ומקיפה, שנעשית על ידי באופן אישי.
אני מאמינה יותר בדרך של שלום מאשר בדרך של מלחמה. מצד שני, מרבית העבודה שלי מתבצעת בבית המשפט, מול השופט וכנגד אדם אחר שהיה ולפעמים נותר יקר לכם ועורך הדין שלו (אותו אתם ממש שונאים בדרך כלל).

הקו המחבר והמפריד בין השניים – מלחמה ושלום – חוזר לגישתי לאותה עבודה קשה ומרובת פרטים אשר מאפשרת לנהל באופן נכון את הסיטואציה בכללותה. לפעמים אין מנוס ממערכה משפטית ולפעמים כניסה לשם היא טעות קשה. התשובה מצויה הן בתמונה הכוללת והן במשתנים הרבים אותם צריך לאסוף ולנתח.

אני מאמינה שגם "מלחמה" יש דרך לנהל וניתן לעשות זאת בחוכמה, בתבונה, בהגינות וביושר.


אני לא מאמינה שצריך "ללכלך" על הצד השני ובטח לא מאמינה בתלונות שווא במשטרה…
אני מאמינה שעורך הדין צריך להיות קודם כל בן אדם. הכסף אינו חזות הכל לטעמי, הן ללקוח והן לעורך הדין.

יש לי את הדרך שלי, את האמת שלי, הצלחות רבות ולקוחות מרוצים שנותנים לי את הכוח להמשיך וללכת בדרך הזו, גם אם היא קשה.