דמי טיפול

על-פי הדין העברי, חובת המזונות כלפי הילדים כוללת גם את החובה לטפל בילד או לשלם למחזיק בו את הוצאות הטיפול.

זהות החייב בדמי הטיפול
היות ודמי הטיפול מהווים חלק ממזונות הילדים, הרי שככל שמדובר בילדים עד גיל 15, החיוב לשלם אותם יוטל על האב, ומעבר לכך – בילדים מעל גיל 15 החיוב יוטל הן על האב והן על האם, על-פי דיני הצדקה.

יש לציין, כי אישה אשר מקבלת מזונות מבעלה אינה זכאית לקבל גם דמי טיפול עבור הילדים, שכן הטיפול בהם נחשב על-פי הדין העברי כחלק מ"מעשה ידיה". לכן, רק כאשר הבעל לא חייב  במזונות אישתו יש לדון בתשלום דמי הטיפול.

גובה דמי הטיפול:
גובה דמי הטיפול הינו פונקציה של גיל הילד בו מדובר – ככל שהילד קטן יותר, כך דמי הטיפול שיפסקו יהיו גבוהים יותר, ולהפך.