קביעת גובה המזונות לילד

מזונותבית המשפט קובע את שיעור המזונות על-פי הכנסות האב מעבודתו ובהתאם ליכולתו למצות את כישוריו ולהגדיל את הכנסתו, וכן בהסתמך על מקורות הכנסה אחרים, כגון רכוש מכל סוג. אב שמפסיק לעבוד ו/או מפחית את שעות העבודה שלו בסמיכות להגשת התביעות כנגדו, יחויב בתשלום מזונות בהתאם ל"פוטנציאל ההשתכרות" שלו, ובית המשפט יבדוק את השתכרותו ב- 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.