אישה עובדת

אישה עובדתבהתאם להלכה, אישה אינה חייבת לצאת לעבוד.
אם האישה איננה עובדת בפועל, הבעל לא יכול לומר לה: "צאי מעשה ידיך תחת מזונותיך" – כלומר, צאי לעבוד ואני פטור ממזונותיך (מעשה ידי האישה הינו הכנסתה של האישה מעבודתה מחוץ לבית).
רק במצב שבו האישה כבר עובדת, הבעל יכול לומר לה "צאי מעשה ידיך תחת מזונותיך" (כלומר, את לא צריכה לתת לי את משכורתך ואני פטור ממזונותיך). במצב זה, רק במידה שמשכורתה של האישה לא מספקת את כל צרכיה, תוכל האישה לפנות בתביעה להשלמת ההפרש הדרוש לה.
למעשה, הברירה נמצאת בידי האישה – היא יכולה להחליט שהיא מוותרת על מזונות מבעלה ובעצם לשמור לעצמה את הכנסתה מעבודה ("איני ניזונת ואיני עושה").

תביעת אישה להשלמת מזונות:
מדובר על מקרים בהם האישה עובדת, אולם משכורתה לא מספיקה לה לכיסוי צרכיה שכן היא הורגלה לחיות ברמת חיים גבוהה יותר. במצב כזה בית המשפט יחייב את הבעל להשלים לאישה את מזונותיה כדי צרכיה.